18 жовтня 2018 року.

Дії Національного регулятора руйнують малий і середній бізнес

Привести постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» у відповідність до Закону України «Про ринок природного газу»

Кабінету Міністрів України 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

рай стурбовані збільшенням фінансового навантаження на підприємства різних форм власності, представників малого та середнього бізнесу через необхідність придбання та встановлення додаткового обладнання до комерційних вузлів обліку природного газу. 

30 вересня 2015 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», власників комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовують у побуті) зобов’язано протягом двох років та шести місяців забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку, річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. метрів кубічних. 

На цей час усі підприємства забезпечені засобами обліку газу. Регіональні газові компанії видають приписи і відключають їх від газопостачання. Водночас вартість встановлення додаткового обладнання становить від 23 тис. грн. до 100 тис. грн., що для власників комерційних вузлів обліку природного газу є непомірним фінансовим тягарем як на комунальні, так і на приватні підприємства. Застосування Постанови НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р. в частині малих непобутових споживачів руйнує мале та середнє підприємництво. 

Вважаємо, що відповідальні державні органи повинні втрутитись у цю ситуацію, зважаючи на такі обставини: 

– введений Регулятором в дію Кодекс газорозподільних систем не відповідає вимогам статті 18 Закону України «Про ринок природного газу», де міститься визначення «новітніх систем», які держава заохочує впроваджувати, в тому числі «апаратні засоби обліку природного газу, зокрема ті, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням»; 

– у процесі формування законодавства, внаслідок дій з боку НКРЕКП, вказана вище норма не була врахована Регулятором в Кодексі газорозподільних систем. Це призвело до викривлення суті правової норми та подальшого вживання поняття «дистанційний облік» та «засоби дистанційної передачі даних». У результаті споживачів позбавили права на використання таких апаратних засобів, що забезпечують можливість активно управляти власним споживанням; 

– суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і мають монопольне становище на ринку, отримали додатковий інструмент дискримінаційного впливу на споживачів, позаяк впровадження «засобів дистанційної передачі даних» (обладнання ними вузлів обліку газу) здійснюється за рахунок споживачів; 

– примусове (для споживачів) на цьому етапі оснащення вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних потребуватиме в майбутньому додаткових і значних фінансових капіталовкладень у разі переходу до виконання державою завдань вищого рівня, а саме: впровадження інтелектуальних систем обліку газу. У процесі використання вузлів обліку газу, обладнаних засобами дистанційної передачі даних, замовник має додаткові відповідні фінансові затрати (за монопольними цінами оператора газорозподільних мереж), пов’язані з отриманням технічних умов, проектуванням, погодженням проектів, виконанням будівельно-монтажних робіт, виконанням пусконалагоджувальних робіт, прийманням в експлуатацію, виконанням технічного обслуговування, поточних ремонтів тощо. 

Вважаємо, що необхідно терміново зупинити дію згаданої постанови, прийняти рішення щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних для малого та середнього бізнесу (для малих непобутових споживачів) за рахунок монополіста або прийняти рішення щодо обов’язкового встановлення засобів дистанційної передачі даних для вузлів обліку газу тільки для споживачів із великим обсягом газу (великий бізнес), враховуючи практику держав–членів ЄС. 

З огляду на викладене, з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання і держави, просимо: 

1. Привести постанову НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» у відповідність до Закону України «Про ринок природного газу». 

2. Вилучити із постанови НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 абзац шостий пункту 4, яким власників комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовують у побуті), річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. метрів кубічних, зобов’язано забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку. 

3. Внести зміни в Кодекс газорозподільних систем у частині, що стосується впорядкування належності комерційних вузлів обліку природного газу, зокрема віднайти та забезпечити нормативно-правовий механізм передачі операторам газорозподільних систем комерційних вузлів обліку природного газу, що перебувають на балансі споживачів. 

4. Забезпечити впровадження операторами газорозподільних систем заходів щодо модернізації комерційних вузлів обліку природного газу та оснащення їх інтелектуальними системами обліку газу за рахунок тарифу під контролем Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чи шляхом впровадження та реалізації окремої урядової програми. 

Прийнято на 23-й сесії обласної ради  сьомого демократичного скликання.