Суспільство:Вітальня "Галичини"
12 квітня 2018 року.

Вболівати за свою справу

Олег ОЛІЙНИК: «Івано-Франківськоблагроліс» враховує сучасні погляди на роль лісу не лише як на джерело деревини, а й як на вагомий захисний та природоохоронний чинник

Микола ПЕТРИЧУК

24 березня 2017-го депутати обласної ради на XIII сесії призначили Олега Олійника генеральним директором Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Івано-Франківськоблагроліс». Доти ж він упродовж 14 років працював на підприємстві, тривалий термін — заступником генерального директора. Після початку неоголошеної Росією війни проти України О. Олійника було мобілізовано до лав ЗСУ, в тому числі виконував бойові завдання у зоні АТО. 

Отож про те, які завдання стоять перед колективом обласного комунального агролісогосподарського підприємства, що роблять тут для підвищення ефективності господарської діяльності та водночас для збереження і відновлення лісів, а також про перспективи розвитку — наша розмова з генеральним директором ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» О. ОЛІЙНИКОМ.

 

- Олеже Богдановичу, минув рік, як ви очолили «Івано-Франківськоблагроліс». Розкажіть докладніше про саме підприємство, географію його виробничої діяльності та про специфіку лісових угідь, що перебувають у віданні колективу.

— Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Івано-Франківськоблагроліс» створено за рішенням обласної ради наприкінці вересня 2000 року для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку лісового господарства та раціонального використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісів на землях запасу обласної ради. До його структури належать 7 підприємств, котрі здійснюють лісогосподарську та виробничу діяльність на площі 73,8 тис. га лісових насаджень (12% загальної площі лісів області) у Богородчанському, Верховинському, Долинському, Коломийському, Косівському, Надвірнянському та Снятинському районах. 

Лісові насадження підприємств «Івано-Франківськоблагролісу» прилягають або ж перебувають у безпосередній близькості до населених пунктів і тому дуже піддаються впливу антропогенних факторів. За своїм призначенням та розташуванням вони виконують переважно природоохоронні, захисні, протиерозійні, рекреаційно-оздоровчі та інші важливі функції, тому господарську діяльність у них частково обмежено. Додам ще, що більш як 2/3 лісового фонду — 58,2 тис. га (83%) — займають молодняки та середньовікові насадження, пристигаючі — 8,5 тис. га та стиглі і перестійні — 3,3 тис. га. На фактично половині площ ростуть дерева хвойних порід, на 28,1 тис. га (40%) — твердолистяні, на 7,2 тис. га — насадження м’яколистяних порід та чагарники.

До специфіки лісових угідь «Івано-Франківськоблагролісу» можна віднести зокрема і те, що суто, так би мовити, експлуатаційні ліси, тобто ділянки лісу, де можна вести заготівлю деревини, нині займають лише 32,1 тис. га, тобто 43% загальної площі. Середній запас деревини на одному гектарі вкритих лісом земель становить 196 кубометрів, а на площах зі стиглими і перестійними деревостанами — 271 кубометр, що є порівняно невеликим стосовно загалом лісових насаджень нашої області.     


- Які основні завдання стоять перед колективом агролісогосподарського підприємства?

— «Івано-Франківськоблагроліс» відповідно до статуту, затвердженого обласною радою, є, по суті, органом управління, який координує ведення лісового господарства, охорону і захист лісів у підпорядкованих підприємствах, котрим надано в постійне користування ділянки лісового фонду із земель запасу обласної ради для ведення лісового господарства. Основними напрямами розвитку лісового господарства ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» є збереження і відтворення корінних деревостанів, задоволення потреб різних галузей народного господарства і місцевого населення в деревині та інших продуктах лісу на принципах збалансованого ведення лісового господарства, невиснажливого, постійного і безперервного лісокористування з врахуванням охорони довкілля, збереження біорізноманіття та з врахуванням інтересів місцевого населення.

Зрозуміло, що для виконання цих завдань, зокрема на утримання лісової охорони підприємства, на лісовідновлення, на рубки догляду за лісом та рубки з оздоровлення і поліпшення якісного складу лісів, інші лісівничі заходи, а також на сплату податків та платежів до бюджету потрібні фінансові ресурси. Основним їх джерелом є надходження від виробничо-господарської діяльності, зокрема від реалізації лісопродукції.

 

- Яких результатів у лісогосподарській та виробничій діяльності досягли агролісогосподарські підприємства торік?

— За 2017 рік підприємства ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» заготували 52,2 тис. кубометрів лісопродукції, в т. ч. 19,7 тис. кубометрів ділової деревини, що становить 38% загального обсягу. За рахунок господарської діяльності колективів забезпечено надходження коштів від усіх видів рубок та реалізації виготовлених пиломатеріалів у сумі 34,2 млн. грн. Враховуючи більший вихід ділової деревини (на 3,5%), що покращило сортиментну структуру лісопродукції, а також постійний моніторинг ринку збуту та цінової політики, вдалося досягти збільшення надходжень коштів від реалізації майже на 9 млн. грн. порівняно з 2016 роком. 

За рахунок отриманих від господарської діяльності агролісогосподарських підприємств коштів забезпечено фінансування охорони лісу та проведення лісогосподарських заходів, у т. ч. посадку лісових культур, і сплачено майже 

12 млн. грн. податків та обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, що становить понад 35% обороту. А всього рубками догляду за лісом, рубками формування і оздоровлення лісів та іншими їх видами охоплено 2 498 га, здійснено комплекс робіт з догляду за молодняками та лісовими культурами на площі 270 га, що є лісівничими передумовами формування майбутніх продуктивних та технічно цінних лісових насаджень.


- Останніми роками серйозну стурбованість жителів Івано-Франківщини викликає масове вирубування лісів. Якщо аналізувати ситуацію в лісових угіддях «Івано-Франківськоблагролісу», то наскільки великими є лісосіки, де ведуть суцільні рубки? і чи відновлюються площі лісів за рахунок нових насаджень?

— Лісосічний фонд головного користування, відповідно до матеріалів лісовпорядкування, становить 40,1 тис. кубометрів. А за минулий рік освоєно менше половини, суцільні рубки проведено на 162 га, що на 37 га менше, ніж у 2016-му. Загалом середньорічний природний приріст деревини становить 3,6 кубометра на 1 га, тоді як вирубується 1,3 кубометра, тобто лише 36% природного приросту. Зауважу, що у розвинутих країнах показник заготовленої деревини порівно з її природним приростом є значно вищим. Щоправда, і підхід до рубок, наприклад, у європейських країнах, дещо інший, ніж у нас.


- Все ж розкажіть докладніше, як на підприємствах ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» налагоджено роботу з посадки лісу.

— У 2017 році лісовідновлення загалом проведено на 199 га. В тому числі на 124 га висаджено лісові культури, які підібрано з максимальним врахування типологічних умов лісовиростання, а на 75 га за основу взято природне лісовідновлення, оскільки під час розробки лісосік наші працівники максимально зберегли наявний там молодий підріст.

У нинішньому році всі торішні зруби, на яких проводили суцільні рубки (162 га), запроектовано до заліснення. Скажімо, обсяги лісовідновлення на 2018 рік становлять 166 га, в т. ч. лісові культури будуть висаджені на 132 га і 34 га з достатньою кількістю підросту головних порід залишено під природне відновлення. В лісових угіддях агролісгоспів буде посаджено близько 800 тис.  сіянців і саджанців ялини, ялиці, дуба, бука й інших порід та доповнено лісовими культурами насадження попередніх років.

Хочу додати, що посадковий матеріал вирощуємо самостійно, переважно в тимчасових розсадниках, і забезпечені ним майже на 100%, а той відсоток, якого не вистачає, добираємо в своїх колег. Наполегливо працюємо, щоб уже в скорому часі мати для власних потреб повністю свій посадматеріал, а частину його навіть реалізувати.

 

- Доволі часто доводиться чути про незаконне вирубування чи перевезення деревини. Чи налагоджено у вас роботу щодо запобігання таким порушенням, і які, на вашу думку, основні причини їх скоєння?

— У структурі нашого господарства 364 працівників, з них 230 працівників лісової охорони, які здійснюють охорону лісових насаджень від незаконних рубок деревини, лісових пожеж, проявів браконьєрства, а також охороняють готову продукцію і майно, що є в лісі.

Варто зауважити, що особливості охорони від порушників у лісах ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» полягають у тому, що вони безпосередньо прилягають до населених пунктів. і це значно ускладнює роботу, особливо за нинішньої критичної ситуації, обумовленої значним зростанням потреби в деревині для опалення. Ми дуже часто чуємо, що автомобілями або підводами вивозять з лісу деревину. Такі чутки формують думку, що вона добута незаконно. У таких випадках я завжди кажу: «Якщо у вас є підозра, що деревина незаконно добута, повідомляйте або викликайте правоохоронні органи на місце події. На кожен факт вивезення лісопродукції мають бути оформлені відповідні супровідні документи».

Ми постійно проводимо заходи щодо вдосконалення роботи лісової охорони з питань охорони лісу та виявлення самовільних рубок і недопущення лісових пожеж, загорань у взаємодії з правоохоронними та природоохоронними органами, а також з громадськістю, які стають дедалі більш ефективними. 

- Як складаються ваші взаємини з місцевими органами влади та місцевим населенням? 

— Наші лісокористувачі ознайомлюють і погоджують з громадами фактично всі види рубок, щоб люди наперед знали, які лісогосподарські заходи проводитимуть на тих чи інших ділянках лісу. Але, незважаючи на широке інформування, яке ми проводимо, лісогосподарські підприємства дуже часто зіштовхуються зі звинуваченнями та блокуванням їхньої господарської діяльності з боку населення чи окремих активістів, які виступають проти вирубки лісу. і це  серйозна проблема. Бо нині всі лісогосподарські підприємства поставлені в такі умови, що своєю господарською діяльністю повинні заробляти кошти на фінансування охорони лісу та відповідних лісогосподарських заходів, звичайно в тих межах, в яких дозволяє чинне законодавство. Незалежно від того, в чиєму користуванні перебувають ліси — в державному, комунальному чи приватному. 

Якщо ми з вами вважаємо, що таке ведення лісового господарства є недосконалим, то потрібно ініціювати зміни до законодавства, перейняти світовий досвід, пропонувати іншу модель лісового господарства... А прогалин у законодавстві дуже багато. і ще що важливо: правила та норми користування лісовим господарством мають писати спеціалісти лісового господарства, науковці з досвідом роботи, а не різні організації чи політичні партії. Не потрібно безпосередньо блокувати роботу того чи іншого підприємства з популістськими гаслами. Якщо є зауваження чи претензії до роботи, ми завжди готові вислухати та взяти їх до відома й вирішити цивілізованим способом у межах чинного законодавства. Я вважаю, що Бог дав нам у користування різні природні ресурси і дав розум, щоб ми їх використовували раціонально, з якнайбільшою користю для людей і не в збиток для матінки-природи, аби прийдешні покоління нам були за це вдячні.

 

- Чи створено на території лісового фонду агролісгоспів об’єкти природно-заповідного фонду?

— На території лісового фонду є вісім об’єктів природно-заповідного фонду, загальна площа яких становить 13,2 тисячі гектарів. Це господарські зони Карпатського національного парку та НПП «Гуцульщина», п’ять пам’яток природи: «Липовий гай-1», «Липовий гай-2» у Верховинському районі, «Макогінка», «Розточанське», «Риків потік» — у Долинському районі, а також геологічна пам’ятка «Писаний камінь» на Верховинщині. 

Також у лютому в рамках проекту «Збереження біологічного розмаїття в умовах ведення лісового господарства Прикарпаття» на базі Галицького НПП ми провели навчально-практичний семінар з працівниками лісової охорони щодо створення охороних зон у місцях, де на території лісів агролісгоспу виявили представників флори і фауни, які занесено до Червоної книги України. Сьогодні вже маємо підготовлені пропозиції, які будуть опрацьовані науковцями та рекомендовані для створення охоронних зон з метою збереження «червонокнижних» тварин і рослин та забезпечення їм сприятливих умов у місцях перебування чи зростання.

 

- Пане Олеже, які бачите перспективи розвитку підприємства «Івано-Франківськоблагроліс»? 

— Сьогодні колектив стоїть перед необхідністю забезпечити ведення лісового господарства в угіддях ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» комплексно, раціонально, планово, в інтересах нинішнього та прийдешнього поколінь з врахуванням соціально-економічних особливостей та проблем окремих територій і районів області. Це потребує перегляду і переоцінки підходів до принципів господарювання для збереження біологічного різноманіття. Основні завдання з вдосконалення дієвої системи управління лісовим господарством ОКП «Івано-Франківськоблагроліс», які здійснюють за підтримки обласної ради як засновника підприємства, передбачають реалізацію насамперед ефективної кадрової політики на підприємстві та в структурних підрозділах з тим, щоб забезпечити дотримання вимог чинного законодавства в лісовому господарстві та контроль за проведенням лісогосподарських заходів. Другий важливий момент — визначення основних напрямів розвитку комунального лісового господарства області з врахуванням численних соціально-економічних та регіональних особливостей, щоб у підсумку забезпечити стале екологічно збалансоване господарювання, та проведення лісовпорядних робіт на території лісів підприємств, щоб гарантувати науково-обгрунтоване та невиснажливе лісокористування.

До перспективних завдань розвитку «Івано-Франківськоблагролісу» зачислюю також впровадження електронного обліку деревини та нарощування обсягів господарської діяльності, зокрема вихід на щорічне проведення лісогосподарських заходів у лісах, в першу чергу рубки догляду за молодняками технічно цінних порід на площі 150—180 га та лісовідновлення в лісовому фонді щорічно на площі 160—190 га. Вкрай важливим для нас є також створення лісових розсадників з вирощування посадкового матеріалу, в т. ч. із закритою кореневою системою, а також ліквідація наслідків буреломів, вітровалів та сніголамів у насадженнях щорічно на площі 1 200-1 500 га. У перспективі маємо прийти до поступового зменшення обсягів суцільних рубок та перейти на вибіркові і поступові способи рубок. Ми повинні забезпечити ефективну охорону лісів агролісогосподарських підприємств від лісопорушень та лісових пожеж, аби зберегти наші угіддя, що є вагомою складовою лісового фонду області.

Хочу виокремити ще два важливі завдання, без вирішення яких неможливо сподіватися на майбутній розвиток ОКП «Івано-Франківськоблагроліс». По-перше, це модернізація нинішніх переробних потужностей та створення нових, у тому числі з переробки порубочних решток на технологічну щепу безпосередньо на лісозаготівельних ділянках. А по-друге — встановлення належної оплати праці працівникам лісової охорони та посилення ролі працівників низової ланки лісової охорони — лісників, майстрів лісу та старших майстрів лісу, забезпечення їх правової та соціальної захищеності.

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Івано-Франківськоблагроліс» враховує сучасні погляди на роль лісу не лише як на джерело деревини та лісової продукції, а й як на вагомий захисний та природоохоронний чинник, переглядає та удосконалює підходи щодо організації та ведення лісового господарства в межах обгрунтованих обсягів, що забезпечить безперервність виконання лісами екологічних функцій та збереження довкілля.

Насамкінець хочу принагідно побажати, щоб лісівники вболівали за свою справу, з честю і гідністю виконували обов’язки, покладені на них щодо збереження та примноження лісових ресурсів краю, адже ліс, як визначено у Лісовому кодексі України, є національним багатством держави та об’єктом права власності українського народу.


Поки що немає рейтингу.

Без коментарів

Інші публікації тематики

В умовах викликів та обмежених повноважень

13:19 13 грудня 2018 року|Іван ГАВРИЛОВИЧ

«Карпати» отримали міжнародний екологічний сертифікат

13:18 13 грудня 2018 року|Дмитро ЛУКАНЬ. Начальник відділу охорони праці, навколишнього середовища, пожежної безпеки та цивільного захисту ВО «Карпати».

Прикарпатська сигара

13:03 13 грудня 2018 року|Ігор НИКОРОВИЧ

«Алло, мамо, я на уроці»,

11:47 13 грудня 2018 року|Ольга МОНЧУК

Літопис громад Прикарпаття

11:44 13 грудня 2018 року|Оксана ПРОЦЮК

Велике очікування

11:40 13 грудня 2018 року|Василь МОРОЗ

Зберегти єдність позицій

09:29 13 грудня 2018 року

Нашестя вовчих псів

14:53 06 грудня 2018 року|Богдан МИХАЙЛОВИЧ

ВІДЕО НА ЗАПИТ,

14:46 06 грудня 2018 року|Дмитро Прокопчук

Кинув гранату – рік в’язниці

13:36 06 грудня 2018 року|Ярема СРІБНАК