Суспільство:Освіта
13 листопада 2014 року.

Ліліана Гораль: Заохочуємо студентів до прикладних економічних досліджень

Григорій ВОВЧУК

У контексті переходу України до ринкової економіки та наближення до нас світових тенденцій економічного розвитку якість підготовки студентів-економістів набуває особливого значення. Про перспективи розвитку економічної освіти на Прикарпатті говоримо з директором інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, доктором економічних наук, професором Ліліаною Гораль.

— Ліліано Тарасівно, розкажіть коротко про інститут, який ви очолюєте.
— Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі (ІнЕУ) створено в 2012 році шляхом об’єднання факультету економіки і підприємництва та факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком і нині об’єднує шість кафедр та два підрозділи: Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» та Лабораторію інноваційних досліджень в економіці. В інституті готують фахівців за спеціальностями: «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування». Високий рівень підготовки викладацького складу та матеріального забезпечення дозволяє готувати фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Наш інститут створено з метою консолідації наукових зусиль і впровадження в навчальний процес наукових підходів до економічної теорії, заохочення молоді займатися прикладними економічними дослідженнями. З огляду на це в інституті економіки та управління роблять  великий акцент на наукову складову. Найкращих студентів уже з третього курсу залучаємо в наукові школи до провідних професорів для поглибленої наукової підготовки. Студенти беруть участь в університетських конференціях, а згодом — в загальноукраїнських та міжнародних. Ми розвиваємо в них науковий потенціал і бажання працювати в наукових дослідженнях.
Сьогодні в інституті працює 12 докторів наук, професорів і понад 70 кандидатів економічних наук, доцентів. Значну частку наукових кадрів інституту становлять випускники  ІФНТУНГ. Доктори наук працюють над важливими теоретичними та прикладними економічними проблемами, що стосуються розвитку регіону, галузі, окремого підприємства, мають значну кількість вітчизняних та зарубіжних публікацій, навчальних посібників та підручників. Тому можу констатувати, що наукова і методична робота у нас на високому рівні.
— Ви згадали про Лабораторію інноваційних досліджень. Чим займається ця структура?
— Маючи значну кількість науковців, мусимо реалізовувати цей потенціал у межах регіону і підприємств нафтогазового комплексу, і ми пропонуємо послуги наукового консалтингу, що стосується інноваційної діяльності, підвищення ефективності ведення бізнесу, впровадження наукових розробок у виробництво. Фактично ми консультуємо підприємства та організації з економічних питань будь-якого масштабу. Зокрема, здійснювали консалтинг великих приватних бізнесів, аби оцінити ефективність їхнього ймовірного продажу. Наша співпраця з підприємствами ррунтується на економічному діалозі, а також на принципах солідарності і партнерства. Ми хочемо, щоб наші партнери були задоволені, тому дотримуємось високих стандартів бізнес-етики.
Варто зазначити такі основні риси наукового консалтингу, як індивідуальний супровід наукових досліджень, виконання окремих замовлень підприємств щодо науково-практичного обррунтування проектів і програм, здійснення фундаментальних та науково-прикладних досліджень, а також написання конкурентних грантових заявок різного спрямування. інЕУ має фахівців, які добре пишуть грантові проекти, тому ми неодноразово вигравали гранти. Зокрема, прикладом нашої успішності в цій сфері є реалізація проекту «Бізнес-інкубатор».
— «Галичина» вже повідомляла про створення й діяльність бізнес-інкубатора. Яка перспектива цього проекту?
- Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» — новітня структурна одиниця на базі вищого навчального закладу, яка, з одного боку, сприяє розвиткові підприємництва на теренах Івано-Франківщини, а з другого — допомагає студентам економічного та управлінського напрямів підготовки розвивати навики організації та ведення власної справи. Його було створено в результаті реалізації грантового проекту за участі ЄС в межах інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ. І сьогодні він широко співпрацює з різними структурами — зокрема з Центром зайнятості, Обласним фондом допомоги вимушеним переселенцям, із Фондом підтримки підприємництва. Також нашим партнером є адміністрація міської податкової інспекції, представники якої консультують учасників проекту.
Зазначу, що між Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та іФНТУНГ з 1 жовтня діє договір про надання послуг з інформаційно-консультаційного та ресурсного обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності міста івано-Франківська. Згідно з ним потенційні та чинні суб’єкти підприємництва міста матимуть можливість отримувати безплатно комплекс послуг у ЦРП «Бізнес-інкубатор», зокрема: інформаційно-довідкову, консультаційну підтримку щодо ведення підприємницької діяльності, можливість працювати у бізнес-інкубаторі на базі десяти облаштованих робочих місць, у конференц-залі з мультимедійним обладнанням тощо. Крім того, ми пропонуємо скористатись нашими послугами і переселенцям зі сходу України, які займаються підприємницькою діяльністю.
Які переваги має ваш навчальний заклад порівняно з іншими?
— Основний акцент — на тому, що ми готуємо фахівців для підприємств нафтогазового комплексу і суміжних галузей. Хоча наші випускники є конкурентоспроможними і в інших сферах на ринку праці області. Зокрема чимало з них працює в банківських структурах, страхових компаніях, різноманітних підприємствах та організаціях. Такий результат досягається завдяки ррунтовній та доброякісній підготовці. Високий рівень викладання, значний рівень довіри до якості знань дозволяють нашим випускникам мати переваги в очах потенційного роботодавця.
— Чи співпрацює ваш інститут з іноземними навчальними закладами?
— На магістерських програмах спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Економіка підприємства» для найкращих студентів є можливість навчатися за магістерською програмою подвійних дипломів. У нашому університеті це характерно для багатьох напрямів, зокрема й економічного. Нещодавно перша група студентів інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі іФНТУНГ вирушила на навчання до Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіци (Польща), що стало можливим завдяки налагодженій співпраці інЕУ з факультетом менеджменту Краківської гірничо-металургійної академії (AGH) і є безплатним для наших студентів (своїм коштом вони оплачують лише проживання в гуртожитку). Навчання за двома програмами відбувається паралельно, і після закінчення нашого університету ці студенти отримують два дипломи.


Поки що немає рейтингу.

Без коментарів

Інші публікації тематики

Нашестя вовчих псів

14:53 06 грудня 2018 року|Богдан МИХАЙЛОВИЧ

ВІДЕО НА ЗАПИТ,

14:46 06 грудня 2018 року|Дмитро Прокопчук

Кинув гранату – рік в’язниці

13:36 06 грудня 2018 року|Ярема СРІБНАК

Резервісти пішли в навчальні центри

13:33 06 грудня 2018 року|Ігор НИКОРОВИЧ

...І захистити «Фольк-music»

13:31 06 грудня 2018 року|Наталія РОМАНЕНКО

Вогонь – не лише тепло...

13:30 06 грудня 2018 року|Управління ДСНС України в області

Петро Порошенко: Європа неповноцінна без України

13:27 06 грудня 2018 року|Юрій КРИВЕНЬ

«Вірно служити державі Українській...»

13:26 06 грудня 2018 року|Іван ГАВРИЛОВИЧ

Корінь зла – безгрошів’я

13:22 06 грудня 2018 року|Іван ГАВРИЛОВИЧ

Без кайданів злиденності

10:37 06 грудня 2018 року|Ігор ЛАЗОРИШИН